9dal

Customized by Illnoize

تومان

15,000,000

پکیج

کاربر گرامی شما با پرداخت هزینه ی پیش پرداخت می توانید سفارش خود را به ثبت رسانید
سپس مشخصات آهنگ مورد نظر خود را به اکانت تلگرام درج شده در این پروفایل ارسال نمایید
:مشخصات 
گام (key)
بی پی ام (tempo)
همچنین شما می توانید یک آهنگ نمونه نیز برای ما ارسال نمایید تا آهنگ سفارشی شما در فضا و سبک آهنگ ارسالی ساخته شود